DRAGON CRISIS - Quy?n N?ng C?a R?ng NCS Nh?c Phim Anime Hay Nh?t N?m 2018 || Anime 360hot LAY

Title:

DRAGON CRISIS - Quy?n N?ng C?a R?ng NCS Nh?c Phim Anime Hay Nh?t N?m 2018 || Anime 360hot LAY


Video Statics:

Video Added: April 14, 2018, 2:58 am | Video Duration: 01:02:32 | Total View: 35116


Video Description:

Tn anime: DRAGON CRISIS - Quy?n N?ng C?a R?ng
Link Nh?ng B? Anime Hot T?i ?y C?a L?y NHoa!!

Masou Gakuen HxH : http://www.youtube.com/watch?v=ET5jY_u4fEY&t=17s
Seikoku no Dragonar: http://www.youtube.com/watch?v=ET5jY_u4fEY&t=18s

---\\\\\\\\\\ QU ??NG RM NH? ////////////----
---///////////// SUB CHO L?Y NHA \\\\\\\\\----

360hot L?Y c?m ?n anh ch? r?t nhi?u v ? gh knh em v xem Anime ?.

? Lin h? v?i 360hot L?Y nha
http://www.facebook.com/AnimeWorld360hot.vn/

???????????????????
N?i dung : D?a theo light novel cng tn c?a tc gi? Kizaki Kaya, hi?n ?c 11 vol. N?i dung series xoay quanh nhn v?t chnh Ryuuji, b? em h?Eriko li ko vo cu?c gi?i c?u 1 c gi m?t xanh tn Rose t? phe ch??en. C gi ny, v?n l 1 con r?ng, tr? nn quy?n luy?n v?i Ryuuji vtheo c?u kh?p m?i n?i, k? c? khi ?i t?m hay lc ng?, v Ryuuji ph?i b?ov? c v?i quy?n n?ng c?a mnh.
???????????????????
Th? lo?i: Hnh ??ng Php Thu?t H?c ???ng Shounen Romance Siu Nhin
???????????????????

???????????????????
? Fair Use:

"Copyright Disclaimer Under...


Related Videos for DRAGON CRISIS - Quy?n N?ng C?a R?ng NCS Nh?c Phim Anime Hay Nh?t N?m 2018 || Anime 360hot LAY

Capítulo Anterior | The Tiberium Wars Chronicles | Mononoke Hime